współpraca

NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Zapraszam dzieci (powyżej 10. roku życia), młodzież i dorosłych na spotkania indywidualne oraz grupowe. Dla mieszkańców Szczecina zajęcia prowadzę na Prawobrzeżu (osiedle Kijewo) oraz w centrum miasta. Dla osób spoza Szczecina prowadzę lekcje przez Internet.

Zajęcia prowadzę w formie konwersacji oraz regularnych kursów, gdzie moim głównym celem jest pomoc w nabyciu umiejętności swobodnego mówienia, rozróżniania i rozumienia różnych akcentów oraz pomoc w pokonaniu zahamowań.

W przypadku pilnej potrzeby zapraszam na jednorazowe spotkania lub krótki cykl zajęć (emergency English), mający na celu skorygowanie błędów i usystematyzowanie wiedzy w danym zakresie.

Jako korepetytor pomagam w przygotowaniu się do egzaminów państwowych oraz egzaminów na certyfikaty językowe. Prowadzę także zajęcia ESP (English for Specific Purposes) – język angielski dla specjalistów.

W pracy z kursantami wykorzystuję program blended-learning, łączący narzędzia online i tradycyjne metody nauczania języka obcego.


TŁUMACZENIA
Od ponad 10 lat wykonuję tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i vice versa. W tym czasie zdobyłem doświadczenie w zakresie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych i symultanicznych) oraz pisemnych. Dodatkowo, wykonuję tłumaczenia ścieżek dźwiękowych (ze słuchu). Pracowałem także z wykorzystaniem narzędzi CAT (Computer-Assisted Translation).

Standardowa praca nad tłumaczeniem składa się z kilku etapów:

  • tłumaczenie tekstu na dany język,
  • korekta tłumaczenia (przy tłumaczeniu na język angielski jest to korekta wykonana przez native speakera),
  • skonsultowanie tłumaczenia z zamawiającym/autorem tekstu,
  • ostateczna weryfikacja i poprawki tłumacza.

Zapraszam do kontaktu także w przypadku konieczności wykonania tłumaczenia w trybie ekspresowym oraz przygotowania streszczenia tekstu (abstrakty prac naukowych, artykuły prasowe etc.), np. w celu zidentyfikowania występowania określonych treści.


SZKOLENIA I WARSZTATY
Założenia, metody pracy oraz zakres tematyczny szkoleń i warsztatów każdorazowo konsultuję i dostosowuję do potrzeb danej grupy uczestników, uwzględniając branżę, kontekst, w którym osadzone są zajęcia oraz oczekiwania zamawiającego. Pomagam także w zdiagnozowaniu potrzeb danej grupy w celu stworzenia optymalnej oferty szkoleniowej.

Realizuję szkolenia i warsztaty w języku polskim i angielskim na terenie całego kraju oraz w pasie przygranicznym, zarówno w formie cyklu spotkań jak i jednorazowych zajęć, dla grup o różnej liczbie uczestników.

W trakcie spotkań prezentuję część wykładową, jednak przede wszystkim skupiam się na stworzeniu uczestnikom możliwości przećwiczenia zdobywanej wiedzy oraz wykorzystania rozwijanych kompetencji (nauka przez działanie i doświadczanie). Ważnym elementem prowadzonych przeze mnie zajęć są aktywności outdoorowe (aktywna forma edukacji). Przygotowując szkolenia i warsztaty korzystam z nowych technologii (aplikacji mobilnych i webowych, prezentacji multimedialnych etc.), a w trakcie zajęć zachęcam uczestników do interakcji za ich pośrednictwem w czasie rzeczywistym. Spotkania domykam przekazując uczestnikom materiały szkoleniowe oraz bibliografię.

Realizuję sesje szkoleniowe z takich tematów jak np.:
– komunikacja w mediach społecznościowych;
– komunikacja w zespole;
– integracja zespołu;
– nowe technologie w edukacji;
– nowe technologie w grupowej pracy projektowej;
– metodyka nauczania języka obcego.

Pracuję z różnymi grupami odbiorców, m.in.:
– uczniowie i studenci;
– rady pedagogiczne;
– dziennikarze;
– członkowie organizacji pozarządowych;
– pracownicy firm.


PRACA Z GŁOSEM
Pracuję z głosem w dwóch językach: polskim i angielskim. W języku angielskim biegle posługuję się kilkoma akcentami: brytyjskim, amerykańskim i szkockim.

Podkładam swój głos do filmów dokumentalnych oraz produkcji radiowych jako lektor. Wcielam się w role aktorskie na potrzeby słuchowisk. Czytam teksty do aplikacji mobilnych i spotów promocyjnych.

Występuję w roli moderatora różnorodnych spotkań (firmowych, branżowych, tematycznych etc.) i rozmów (w tym biznesowych) oraz w roli konferansjera w trakcie imprez masowych.

Poza dokonywaniem nagrań zajmuję się także obróbką plików audio. Ponadto współpracuję ze studiami nagraniowymi.