quizizz zastępuje sprawdzian

Minister, kuratorzy, dyrektorzy oraz nauczyciele zastanawiają się w jaki sposób przeprowadzić testy, gdy uczennice i uczniowie siedzą w domach bez nadzoru. Czy wynik takiego testu będzie obiektywny i bez znamion pomocy z zewnątrz? W sporym stopniu tak.  W piątek (20.03) przed południem przeprowadziłem sprawdzian z epistemologii (Theory of Knowledge) za pomocą Quizizz. Sprawdzałem zrozumienie zagadnień…