EdTech dla kultury

Teczka narzędziowa jest już opublikowana. Zachęcam do zapoznania się z treściami w niej zawartymi. Stanowi ona podsumowanie półrocznego stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o którym można przeczytać więcej poniżej.


W lipcu 2020 roku otrzymałem półroczne stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W ramach przedsięwzięcia opracuję:
– modelowe scenariusze lekcji z zakresu upowszechniania wiedzy o kulturze i sztuce (w języku polskim i angielskim),
– przewodnik po narzędziach EdTech, które zwiększają poziom zaangażowania uczestniczek i uczestników oraz wzmacniają interaktywny charakter zajęć (stacjonarnych i online).
Przeprowadzę także szkolenie dla pracowników instytucji kultury, animatorów i edukatorów, w trakcie którego przedstawię wnioski płynące z realizacji przedsięwzięcia i wraz z uczestniczkami i uczestnikami przećwiczymy wykorzystanie narzędzi EdTech.
Stworzone materiały i proponowane rozwiązania będą dotyczyły głównie komunikowania się z dziećmi i młodzieżą w wieku 7-18 lat.

Wszystkie posty związane z tym przedsięwzięciem będę sukcesywnie zamieszczać na blogu w kategorii „EdTech dla kultury”.

Zachęcam do zapoznania się z lekcją języka angielskiego o dźwiękach, opracowaną przeze mnie we współpracy z Filharmonią w Szczecinie, w której zostały wykorzystane złożenia blended learning, CLIL, materiały autentyczne oraz narzędzia EdTech.