o mnie

Kowalik by PetrusNazywam się Łukasz Kowalik. Pracuję z językiem angielskim od 2001 roku: jako nauczyciel, tłumacz i lektor.

Obecnie nauczam języka angielskiego jako języka drugiego w szkole przygotowującej do matury międzynarodowej (program IB; certyfikat English B Category 1). Prowadzę także kurs z teorii wiedzy (TOK) dla uczniów klas dyplomowych. W codziennej pracy wykorzystuję narzędzia EdTech, a planując zajęcia opieram je na założeniach blended learning i Content and Language Integrated Learning.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce – IATEFL Poland oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. 

W 2020 roku otrzymałem stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przedsięwzięcie „EdTech dla kultury. Atrakcyjne i angażujące sposoby komunikowania się z młodym pokoleniem”.

Jestem nauczycielem dyplomowanym i nauczałem języka angielskiego na trzech stopniach w polskim systemie edukacji: gimnazjum, liceum oraz szkoła wyższa. Prowadziłem zajęcia z takich przedmiotów nauczania jak: geografia dwujęzyczna, realioznawstwo krajów anglojęzycznego obszaru językowego, fonetyka i fonologia oraz gramatyka praktyczna.

Znaczną część czasu przeznaczam na pracę tłumacza. Wykonuję tłumaczenia pisemne (m.in. marketing, nauki społeczne i kultura, w tym: muzyka, sztuka współczesna, muzealnictwo, teatr radia i reportaż) oraz ustne: symultaniczne i konsekutywne (także z zakresu technologii, inwestycji i przemysłu morskiego).

Jako edukator i pedagog ogromną radość czerpię z dzielenia się swoim doświadczeniem. Wykorzystując wiedzę o tym jak ludzie uczą się, prowadzę szkolenia i warsztaty m.in. dla rad pedagogicznych, organizacji pozarządowych i dziennikarzy, z takich obszarów jak nowe technologie i media społecznościowe (także w edukacji), metodyka nauczania języka obcego oraz integracja zespołu.

Pracuję także z głosem jako lektor, aktor i konferansjer przy różnorodnych produkcjach: słuchowiska radiowe, filmy dokumentalne, aplikacje mobilne, spoty promocyjne oraz imprezy masowe.